over BES

Waar komen we vandaan?

Na de sluiting van bioboerderijwinkel De Hogen Akker hebben we met een aantal klanten een VZW opgericht om via samenaankoop terug biogroenten en fruit aan te bieden als overgangsperiode naar een duurzame coöperatie.

Het aanbod aan producten werd stelselmatig uitgebreid en de werking is ondertussen overgedragen aan de coöperatieve vennootschap “Biobes Beernem cvba-so” of kortweg BES.

Wat is onze missie?

We willen mensen inspireren en warm maken voor gezonde voeding die geproduceerd wordt met respect voor het milieu door kleinschalige bedrijven uit de buurt.

De industriële agrovoedingssector heeft negatieve effecten op onze leefomgeving en op de arbeidsomstandigheden van de boeren. De reeds bestaande alternatieven voor de consument hebben ook elk hun beperkingen: o.a. hoge prijzen in biowinkels, beperkt aantal producten/keuze bij voedselteams of buurderij.

broccoli

Wij willen

  • informeren over duurzaam winkelen en leven en de gevolgen voor je gezondheid, het milieu, de economie…
  • lokale economie stimuleren en lokale bioboeren en producenten ondersteunen.
  • een correcte prijs voor de producent en een betaalbare prijs voor de consument.
  • mensen informeren omtrent het verhaal achter de producten.
  • een gezellige ontmoetingsplek maken en zo de sociale cohesie bevorderen. Dit gecombineerd met inclusie door sociale tewerkstelling.
  • het coöperatieve model en sociale innovatie uitdragen.
  • voedselverspilling tegengaan en overtollige verpakking vermijden door het aanmoedigen van aankopen in bulk.
  • toegang tot duurzame voeding voor zo veel mogelijk mensen.
  • we willen samen met onze coöperanten een winkel uitbouwen met producten waar we allemaal achter staan.