BES is een coöperatieve buurtwinkel zonder winstoogmerk, maar mét ecologische en sociale doelstellingen.